MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
08.04.2020

75. rocznica wyzwolenia Buchenwaldu w dniu 11 kwietnia 2020 r.: Honorowe obywatelstwo miasta dla Evy Fahidi i Ivana Ivanjiego

 
 
MKO logo

 

 

 

Ocaleni z Oświęcimia i Buchenwaldu na całym świecie z wielką radością i uwagą przyjęli gest Weimaru nadania honorowego obywatelstwa miasta Węgierce żydowskiego pochodzenia, ocalonej z Oświęcimia i Buchenwaldu Evie Fahidi, oraz Serbowi żydowskiego pochodzenia, ocalonemu z Oświęcimia i Buchenwaldu Ivanovi Ivanjiemu, szczególnie w kontekście odwołania obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Buchenwaldzie.

W związku z tym Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

"Jest to zaszczytne dla Weimaru, że z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Buchenwaldu przyjmuje całe swe dziedzictwo historyczne, nadając honorowe obywatelstwo miasta dwóm osobom, które przeżyły i doświadczyły w cierpieniu Niemcy i Weimar nie jako kraj poetów i myślicieli, lecz jako miejsce należące do nazistów i katów. Mimo, iż zamordowano wielu ich krewnych, i mimo własnego bólu i wspomnień oboje nie dali w swym życiu przestrzeni dla nienawiści. Również po wyzwoleniu pozostali ściśle związani z kulturą niemiecką i jej miastem – symbolem, Weimarem. Przez wiele lat oboje z ogromną kreatywnością i bez goryczy brali udział w tworzeniu nowych stosunków z mieszkańcami Niemiec. Wyróżnienie dla Evy Fahidi i Ivana Ivanjiego zyskuje szczególnie w tych dniach nasilających się skrajnie prawicowych i antysemickich teorii spiskowych, szczególny blask i siłę promieniowania.“