MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
26.01.2023

78. rocznica wyzwolenia Auschwitz i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

 
 
Ocalone żydowskie dzieci w Auschwitz wraz z pielęgniarką. Zdjęcie zostało wykonane przez radzieckiego fotografa podczas kręcenia filmu o wyzwoleniu obozu. Zdjęcie: IMAGO / Reinhard Schultz, kolaż: KGS / MKO Berlin

Ocalone żydowskie dzieci w Auschwitz wraz z pielęgniarką. Zdjęcie zostało wykonane przez radzieckiego fotografa podczas kręcenia filmu o wyzwoleniu obozu. Zdjęcie: IMAGO / Reinhard Schultz, kolaż: KGS / MKO Berlin

 

 

 

Z okazji 78. rocznicy wyzwolenia Auschwitz i przypadającego 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„W tym roku ocaleni z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w Dniu Pamięci, który zawsze jest dla nich bolesny, muszą zmierzyć się z nowym bólem i grozą: 

Do pamięci o ich zamordowanych krewnych i współwięźniach dochodzi przerażenie spowodowane nową wojną w Europie. Ocaleni z Auschwitz z ogromną wdzięcznością wspominają żołnierzy Armii Czerwonej, którzy ich wyzwolili. Tym bardziej są dziś świadomi faktu, że w tych dniach armia rosyjska prowadzi w Ukrainie brutalną, agresywną wojnę, przez którą cierpią również ukraińscy ocaleni z Holokaustu, na których wspomnienia spadają nowe obrazy okrucieństwa oraz traumy.

Zaś spojrzenie ocalonych na pozostały dzisiejszy świat, poza wojną, budzi niepokój i jednocześnie nadzieję:

W zbyt wielu krajach tego świata demokracja znalazła się pod presją, a antysemityzm stał się problemem coraz bardziej rozprzestrzeniającym się w samym środku społeczeństwa. Prawicowe teorie spiskowe stają się coraz bardziej powszechne i przyswajane są przez zdecydowanie zbyt wiele osób. Rozpowszechniają się po świecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dlatego też ocaleni wdzięczni są tym wielu młodym ludziom, którzy przeciwstawiają się temu światu nienawiści: to właśnie oni przekażą pamięć ocalonych w przyszłość i wyjaśnią, co się stało w Auschwitz oraz jakie były tego przyczyny.

Na kilka dni przed 90. rocznicą tzw. przejęcia władzy przez narodowych socjalistów w Niemczech, ocaleni wzywają wszystkich obywateli Europy do ochrony i kształtowania republiki i demokracji.”