MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
21.11.2023

Bawarski Urząd Kryminalny przeprowadza rewizje u osób podejrzanych o szerzenie antysemickiej mowy nienawiści oraz przemocy w internecie

 
 
21.11.2023 r.: Dziś rano w całej Bawarii przeprowadzono rewizje pomieszczeń u osób szerzących antysemicką mowę nienawiści. Policja przeszukała mieszkania 17 podejrzanych. Zdjęcie: BR24

21.11.2023 r.: Dziś rano w całej Bawarii przeprowadzono rewizje pomieszczeń u osób szerzących antysemicką mowę nienawiści. Policja przeszukała mieszkania 17 podejrzanych. Zdjęcie: BR24

 

 

 

W związku z dzisiejszym „Dniem Akcji plus” Bawarskiego Urzędu Kryminalnego i 17 rewizjami przeprowadzonymi w Bawarii przez jego funkcjonariuszy przeciwko antysemickiej nagonce i przemocy w Internecie, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Dla ocalonych z Holokaustu obecna fala nagonki i przemocy antysemickiej w Internecie jest zjawiskiem więcej niż groźnym. Właśnie dlatego są oni niezmiernie wdzięczni za dzisiejsze działania bawarskiej policji:

Ważne jest, aby demokratyczne państwo pokazało w tych dniach czerwoną kartkę antysemickiej nienawiści, demonstracyjnie czyniąc to poprzez działania policji. Każdy, kto podżega do nienawiści wobec Żydów w Internecie i wzywa do przemocy wobec nich, również odczuje zdolność do obrony państwa, zwłaszcza że dzisiejsze rewizje pokazują także, jak starzy i nowi naziści gromadzą się teraz za tą nienawiścią wraz z muzułmańskimi ekstremistami.”