MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
24.08.2020

Halle / Alzacja / Erfurt / Oradour sur Glane / Graz: państwa Europy wciąż pozwalają neonazistom i prawicowym ekstremistom na zbyt długą smycz

 
 
MKO logo

 

 

 

Ocaleni z Auschwitz z rosnącym niepokojem obserwują dramatyczny wzrost liczby antysemickich i prawicowych ataków ekstremistycznych w wielu krajach europejskich. Czy jest to próba zaatakowania lub zabicia Żydów, jak w Halle i Grazu, czy to bezczeszczenie cmentarzy żydowskich, jak w grudniu w Alzacji, czy też – jak obecnie w Oradour sur Glane – bezpośredni atak na jedną z najważniejszych instytucji pamięci Republiki Francuskiej, w której do dziś upamiętnia się obywateli francuskich zamordowanych tu przez SS, a zwiedzającym pokazuje się okrucieństwo okupacji niemieckiej: po oburzeniu politycznym i ogłoszeniu natychmiastowych działań, zainteresowanie opinii publicznej znika wraz z zainteresowaniem ze strony polityki.

Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

"Wśród osób, które przeżyły Auschwitz, rośnie obawa, że w społeczeństwach europejskich nowe wyzwania, jakie stawiają przed nimi prawicowy ekstremizm i antysemityzm, wciąż są za bardzo bagatelizowane, i że wiele sił w polityce, wymiarze sprawiedliwości i policji postrzega dramatycznie zmienione i połączone siecią kontaktów międzynarodowe środowisko nienawiści jako problem marginalny. Oprócz międzynarodowego usieciowienia pracy policji, istnieje obecnie pilna potrzeba znacznie intensywniejszej presji na ściganie sprawców, która musi być tak samo widoczna dla opinii publicznej, jak szybkie i konsekwentne ściganie prawne oraz skazywanie sprawców. Państwa Europy nadal pozostawiają neonazistów i prawicowych ekstremistów na zbyt długiej smyczy, akceptując fakt, że mogą oni ciągle na nowo tworzyć własne terytoria oraz zastraszać i terroryzować obywateli. Zwłaszcza wszystkie zajścia ostatnich kilku dni, które miały miejsce w różnych krajach, są teraz sygnałem dla Europy, aby pociągnąć za sznurek alarmowy.”