MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
03.03.2023

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i Volkswagen AG wznawiają prace projektowe z uczniami szkół zawodowych w Miejscu Pamięci Auschwitz Birkenau.

 
 
Uczniowie szkół zawodowych VW biorą udział w pracach konserwatorskich i restauratorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zdjęcie: Karl Lehmann / MKO Berlin

Uczniowie szkół zawodowych VW biorą udział w pracach konserwatorskich i restauratorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zdjęcie: Karl Lehmann / MKO Berlin

 

 

 

Seminarium przygotowawczym, które odbyło się w Hanowerze, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i Volkswagen AG wznowiły przerwaną przez pandemię koronawirusa pracę projektową z uczniami i uczennicami szkół zawodowych w Miejscu Pamięci Auschwitz Birkenau.

W 2023 r. pięć grup po 15 uczniów i uczennic z każdego z niemieckich zakładów firmy spędzi 12 dni w Oświęcimiu/Auschwitz, aby angażować się w prace konserwatorskie i restauratorskie w Miejscu Pamięci. Wraz z pracownikami Miejsca Pamięci pomagać będą w konserwacji budynków i konserwować przedmioty należące do zamordowanych Żydów, pozostawione jako dowód zbrodni. Trzy z pięciu grup spotkają się w projektach z kolegami i koleżankami z polskich zakładów koncernu Vokswagena lub polskimi uczniami i uczennicami ze szkół partnerskich. Podczas prawie dwutygodniowego pobytu grupy znajdą się pod opieką  merytoryczną Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, który będzie im też towarzyszyć. Zamieszkają w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Oprócz uczniów i uczennic szkół zawodowych kilka dni w Miejscu Pamięci Auschwitz spędzą w 2023 r. również cztery grupy menedżerów i majstrów koncernu na seminarium i projektach pamięci.

Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił: „Pomocne ręce uczniów i uczennic są pilnie potrzebne w Miejscu Pamięci Auschwitz, ponieważ ilość niezbędnych prac konserwacyjnych na 190-hektarowym terenie byłego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady stale rośnie. Młodzi ludzie w zakładach Volkswagena zgłaszają się do tych projektów jako wolontariusze, a chętnych jest znacznie więcej niż miejsc. Potwierdza to również wyniki ostatnich badań, że nastąpił ogromny wzrost zainteresowania młodzieży zajmowaniem się historią nazizmu i odwiedzaniem miejsc pamięci. Ocaleni z Auschwitz są bardzo wdzięczni młodym ludziom z zakładów Volkswagena za ich zainteresowanie, empatię i pomoc. Szczególnie w czasach, gdy nie tylko w Niemczech wzrasta nienawiść i przemoc wobec osób narodowości żydowskiej, a antysemityzm staje się coraz bardziej brutalny, zaangażowanie to jest sygnałem społecznym, którego znaczenie sięga daleko poza Niemcy.”