MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
04.08.2023

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski ostrzega przed rosnącymi wpływami partii AfD i dziękuje szefowi Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomasowi Haldenwangowi za jego zaangażowanie w walkę z zagrożeniami ze strony prawicowych ekstremistów.

 
 
Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV). Sąd Administracyjny w Kolonii potwierdził zakwalifikowanie partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) i jej organizacji młodzieżowej „Junge Alternative für Deutschland” (JA) jako przedmiotu obserwacji, podejrzanego o działalność sprzeczną z konstytucją. Zdjęcie: xC.xHardtx/xFuturexImage, KGS/IAK Berlin

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV). Sąd Administracyjny w Kolonii potwierdził zakwalifikowanie partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) i jej organizacji młodzieżowej „Junge Alternative für Deutschland” (JA) jako przedmiotu obserwacji, podejrzanego o działalność sprzeczną z konstytucją. Zdjęcie: xC.xHardtx/xFuturexImage, KGS/IAK Berlin

 

 

 

Komentując polityczny rozwój partii AfD i wypowiedzi prezydenta Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomasa Haldenwanga na jej temat, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Rosnące wyniki sondażowe dla AfD są dla ocalonych z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady głęboko niepokojące i wysoce alarmujące zarówno w odniesieniu do Niemiec, jak i w kontekście europejskim. Wygląda na to, że coraz więcej mieszkańców w Europie cierpi na amnezję, wspierając te siły, których ideologia i antysemicka nienawiść już kiedyś rozdarły i zniszczyły Europę. AfD ma tu szczególne znaczenie, jeśli chodzi o perspektywę europejską: dla Europy byłoby fatalnym sygnałem, gdyby ta skrajnie prawicowa partia zdobyła jestzcze większą siłę i wpływy w Niemczech.

Prezydent Urzędu Ochrony Konstytucji zasługuje na podziękowania i uznanie za aktywne pełnienie swojego urzędu i informowanie obywateli Niemiec o aktualnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach dla demokracji:

Wyraźne jest, że AfD w końcu opuściła swą mieszczańską strefę kamuflażu i realizuje jawnie prawicowy, skrajny i volkistowski program, wykorzystujący demokrację po to, aby jej zagrozić.”