MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
27.12.2023

MKO ubolewa nad śmiercią Wolfganga Schäuble

 
 
Dr Wolfgang Schäuble zmarł według informacji podanych przez rodzinę wieczorem w drugie święto Bożego Narodzenia 2023 r. Zdjęcie: Eva Oertwig/SCHROEWIG

Dr Wolfgang Schäuble zmarł według informacji podanych przez rodzinę wieczorem w drugie święto Bożego Narodzenia 2023 r. Zdjęcie: Eva Oertwig/SCHROEWIG

 

 

 

W związku ze śmiercią Wolfganga Schäuble, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Demokratyczna obecność Wolfganga Schäuble i jego zaangażowanie na rzecz pamięci o zbrodniach nazistów były tak samo charakterystyczne, jak i jego gniew na wybuchający wszędzie antysemityzm, który wielokrotnie dostrzegał i z pełną siłą demokratycznych przekonań nazywał zagrożeniem dla demokracji w Niemczech. Niezapomniane pozostaną jego zaangażowanie w zachowanie Miejsca Pamięci Auschwitz oraz osobiste współczucie dla losu ocalonych z Auschwitz i sytuacji, w której znaleźli się w starszym wieku, wykraczające daleko poza jego obowiązki polityczne. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski żegna niemieckiego demokratę i niemieckiego patriotę z bólem, uczuciem i poczuciem wdzięczności za to, kim był.”