MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
24.06.2021

Nagroda za wybitne zaangażowanie w pomoc psychospołeczną dla ocalonych z Holokaustu

 
 
dr Giselle Cycowicz (psycholog, terapeutka AMCHA i ocalona z Shoah) i dr Martin Auerbach (dyrektor kliniczny ACHA Israel). zdjęcie: Florian Krauss dla AMCHA Deutschland, prywatne, kolaż MKO Berlin

dr Giselle Cycowicz (psycholog, terapeutka AMCHA i ocalona z Shoah) i dr Martin Auerbach (dyrektor kliniczny ACHA Israel). zdjęcie: Florian Krauss dla AMCHA Deutschland, prywatne, kolaż MKO Berlin

 

 

 

Odznaczenie Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla dr Giselle Cycowicz i dr Martina Auerbacha.

Z inicjatywy prezydenta federalnego dr. Franka-Waltera Steinmeiera w czwartek 24 czerwca 2021 roku psycholożka, terapeutka AMCHA i ocalona z Shoah dr Giselle Cycowicz oraz dyrektor do spraw klinicznych AMCHA Izrael dr Martin Auerbach odznaczeni zostaną Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Ceremonii wręczenia orderu dokona Susanne Wasum-Rainer, ambasador Republiki Federalnej Niemiec, w Tel Awiwie.

 Lukas Welz, prezes AMCHA Niemcy:

„Odznaczenie przez Prezydenta Federalnego jest nie tylko szczególnym wyrazem uznania dla zasług Giselle Cycowicz i Martina Auerbacha. Jest to również wyraz podziwu dla kilkudziesięcioletniej pracy AMCHA na rzecz ocalonych z Zagłady i ich potomków, którzy często dopiero dzięki pomocy psychospołecznej byli w stanie poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami. Niektórzy z nich znaleźli nawet siłę, by samemu stać się świadkami historii i opowiadać o swych doświadczeniach także w Niemczech. 

Tak było również w przypadku Giselle Cycowicz, która sama przeżyła Auschwitz i dzięki swoim relacjom jako naoczny świadek przekazała setkom młodych ludzi z Izraela i całego świata wiedzę o zbrodniach Shoah. Jak nikt inny jest symbolem psychospołecznej, koniecznej w  tamtych czasach samopomocy ocalonych z Zagłady, ponieważ przez długi czas nie było odpowiedniego wsparcia dla szczególnych potrzeb osób, które w czasach nazizmu doświadczyły tortur, przemocy, prześladowań i uchodźstwa. Do dziś Giselle Cycowicz, która sama przeżyła Auschwitz, jest zaufaną powierniczką innych ocalonych. Bez jej profesjonalnej pomocy wielu ocalonych do dziś nie byłoby w stanie się otworzyć i nie otrzymałoby wsparcia. Na podkreślenie zasługuje również jej praca terapeutyczna z pacjentami cierpiącymi na demencję.

Z kolei Martin Auerbach reprezentuje drugie pokolenie po Zagładzie, które zostało ukształtowane przez traumatyczną przeszłość rodziny. Jako psychiatra, terapeuta i dyrektor do spraw klinicznych odegrał kluczową rolę w kształtowaniu wsparcia AMCHA dla ocalonych i ich potomków, pracując na styku praw człowieka, pracy nad pamięcią i polityki zdrowotnej w celu poprawy wsparcia psychospołecznego."

W ciągu ostatnich 34 lat AMCHA dała tysiącom ocalonych możliwość skonfrontowania się z traumatyczną przeszłością i znalezienia sposobu na poradzenie sobie z nią w życiu codziennym. Od 2021 roku pomoc dla ich potomków jest również finansowana przez rząd federalny.

Dr Giselle Cycowicz urodziła się jako Gisela Friedmann 25 lutego 1927 roku w Chuście, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po zajęciu Węgier w 1944 r. Giselle Cycowicz w wieku 17 lat została deportowana wraz z rodziną do Auschwitz-Birkenau. Jej ojciec, początkowo skierowany do pracy przymusowej w Auschwitz Buna-Monowitz, w październiku został zamordowany w Auschwitz-Birkenau. W tym samym czasie Giselle Cycowicz i jej siostry deportowano do obozu pracy Mittelsteine, matka zaś pozostała w Auschwitz.

Siostry i matka przeżyły i odnalazły się po wojnie. W 1948 r. udało jej się wyemigrować do USA, gdzie w 1957 r. wyszła za mąż w Nowym Jorku. Po urodzeniu trójki dzieci, w wieku 42 lat podjęła studia psychologiczne i w 1978 roku uzyskała w Nowym Jorku doktorat w tej dziedzinie.

Po śmierci męża w 1992 r. Giselle Cycowicz przyjechała za trójką swoich dzieci do Izraela. Tam rozpoczęła pracę dla AMCHA, udzielając pomocy psychospołecznej i psychoterapeutycznej - zgodnie z ideą założycielską samopomocy ocalonych dla ocalonych. Jeszcze dziś, w wieku 94 lat, towarzyszy ocalonym z Zagłady, którzy często mają zaufanie tylko do niej. Mieszka w Jerozolimie i w międzyczasie cieszy się 21 wnukami i dziewięcioma prawnukami.

W styczniu 2020 r. spotkała się z prezydentem Niemiec podczas jego wizyty w Centrum AMCHA w Jerozolimie (Link).  W 2018 roku ukazała się książka „Weiterleben ohne Wenn und Aber. Die Shoah-Überlebende Giselle Cycowicz“ („Żyć dalej bez żadnego ale. Ocalona z Zagłady Giselle Cycowicz", napisana przez dziennikarkę Sabine Adler.

Dr med. Martin Auerbach jest psychiatrą i psychoterapeutą, urodzonym w 1958 roku w Wiedniu jako dziecko ocalonych z Shoah. Po studiach medycznych w Wiedniu, w 1983 r. przeniósł się do Izraela. Od 2007 roku jest dyrektorem do spraw klinicznych AMCHA. W ramach tej funkcji znacząco rozwinął działalność AMCHA w zakresie pomocy psychospołecznej dla ocalonych z Zagłady, ich potomków i innych grup, które doświadczyły zbiorowej przemocy. Pod jego kierownictwem powstała między innymi pomoc psychospołeczna dla uchodźców mieszkających w Izraelu, którzy przeżyli wojnę, tortury i ucieczkę. Dzięki reorganizacji programu, finansowanemu przez rząd Izraela, wielu z nich po raz pierwszy ma dostęp do pomocy psychoterapeutycznej. Również pomoc psychospołeczna dla potomków osób ocalonych z Zagłady pod jego kierownictwem jest obecnie znacznie rozszerzana i rozbudowywana.

Przez dwie dekady pracował na kierowniczych stanowiskach w samorządowych ośrodkach zdrowia psychicznego w Jerozolimie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują traumę, terapię traumy, zaburzenia lękowe oraz różne modalności psychoterapii. Od 1993 roku pracuje jako doradca psychiatryczny w AMCHA w Jerozolimie. W latach 2008-2014 był przedstawicielem AMCHA w zarządzie Israel Trauma Coalition (ITC).

 

 

AMCHA – Fakty i liczby 2020

- założona w 1987 roku w Izraelu jako organizacja samopomocowa przez ocalonych z Holokaustu, którzy dostrzegli, że zarówno oni jak i ich rodziny potrzebują specjalistycznych ofert wsparcia, wcześniej ignorowanych w opiece zdrowotnej.

- Amcha (hebr. Twój naród, dosłownie: jeden/jedna z nas) Pojęcie to już w czasach prześladowań nazistowskich używane było przez Żydów jako kryptonim do wzajemnego rozpoznawania się.

- W 2020 roku AMCHA wsparła 15 646 osób w psychoterapii i działalności społecznej w Izraelu, aby mogły godnie żyć mimo niekiedy ogromnej traumy. Jest to prawie dwukrotnie więcej osób objętych pomocą niż jeszcze dziesięć lat temu.

- Spośród nich 8 623 to osoby, które przeżyły Holokaust, a 440 to członkowie następnych pokoleń. Pozostałe grupy klientów to osoby po traumatycznych przeżyciach szukające pomocy w innych kontekstach (7 140 osób).

- Liczba godzin terapii wzrosła z 127 972 godzin (2010 r.) do 242 998 godzin (2020 r.).

- AMCHA jest jedną z największych na świecie organizacji wspierających zdrowie psychiczne osób straumatyzowanych, które przeżyły zbiorową przemoc.  

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji / for further Information

Christoph Heubner

wiceprezydent wykonawczy

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski
telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81