MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
05.01.2021

Naznaczona bólem i przerażeniem: zmarła ocalona z Auschwitz Renate Lasker-Harpprecht

 
 
Renate Lasker-Harpprecht © A Treindl / CC-by-sa 4.0

Renate Lasker-Harpprecht © A Treindl / CC-by-sa 4.0

 

 

 

Ocaleni z Auschwitz na całym świecie żegnają z ogromnym żalem, szacunkiem i poczuciem wielkiej wdzięczności swą towarzyszkę niedoli i cierpienia Renate Lasker-Harpprecht.

W związku z jej śmiercią Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Renate Lasker-Harpprecht była jednym z wielkich świadków historii i wydarzeń, które doprowadziły do Auschwitz, oraz tego, co wydarzyło się w samym Auschwitz. Jej ból i przerażenie z powodu ześlizgnięcia się Niemców w nienawiść antysemityzmu oraz w wypędzenia z ojczyzny towarzyszyły jej i kształtowały ją przez całe życie. Mimo to zawsze gotowa była do opowiadania o własnym losie i losie swej rodziny – jasno i wyraźnie opisując świat nazistów i świat Auschwitz: jako ostrzeżenie i przestrogę dla przyszłych pokoleń, aby we własnym interesie wykorzeniły antysemityzm i prawicową nienawiść ze swej przyszłości.“