MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
28.07.2021

Negowanie ludobójstwa w Srebrenicy wreszcie karalne

 
 
Kamienie nagrobne w Miejscu Pamięci Ludobójstwa w Potočari w pobliżu Srebrenicy (2008) zdjęcie: Maurits90 - Opracowanie własne, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9986920

Kamienie nagrobne w Miejscu Pamięci Ludobójstwa w Potočari w pobliżu Srebrenicy (2008) zdjęcie: Maurits90 - Opracowanie własne, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9986920

 

 

 

Komentując decyzję wysokiego przedstawiciela ONZ dla Bośni i Hercegowiny wprowadzenia kar za negowanie ludobójstwa w Srebrenicy, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Dla ocalonych z Auschwitz, wydarzenia w Srebrenicy były przerażającym i niezwykle bolesnym dowodem na to, że nawet po Auschwitz nienawiść i ludobójstwo mogą nadal zwyciężać w Europie. Tym ważniejsza jest dla ocalonych z Holokaustu ta wzorcowa decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych o uznaniu negowania tego ludobójstwa za przestępstwo, co stwarza warunki do uczciwej i godnej konfrontacji wszystkich jego uczestników z własną historią. Co więcej, decyzja ta jest ważnym znakiem znaczenia i siły Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nie pozostawia ludzi i narodów samych z ranami, które ponieśli i konfliktami. Decyzja jest również niezwykle wyraźnym sygnałem dla Turcji, aby wreszcie nazwała ludobójstwo Ormian po imieniu i rozliczyła się z nim.”