MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
29.03.2020

Nie żyje polski kompozytor Krzysztof Penderecki: oświetlał ciemności oraz piękno świata

 
 
Krzystof Penderecki © Wikimedia, Akumiszcza

Krzystof Penderecki © Wikimedia, Akumiszcza

 

 

 

W związku ze śmiercią polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

"Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej dla niego wdzięczności ocaleni z Auschwitz z wielu krajów żegnają Krzysztofa Pendereckiego, którego muzyka i pamięć przez kilkadziesiąt lat oświetlała ciemności i piękno naszego świata. Dzięki swemu dziełu "Dies Irae", skomponowanemu w 1967 r. z okazji odsłonięcia pomnika w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, na który konkurs rozpisał Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, wpisał pamięć o wszystkich ofiarach Auschwitz w muzyczną pamięć ludzkości".