MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
26.10.2020

Ocaleni z Auschwitz pogrążeni są w żałobie w związku ze śmiercią Thomasa Oppermanna

 
 
MKO logo

 

 

 

W związku z nagłą śmiercią Thomasa Oppermanna, Wiceprzewodniczącego Bundestagu i polityka SPD, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił Berlinie:

"Przez całe swoje życie Thomas Oppermann był blisko związany z ocalonymi z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, zarówno politycznie jak i osobiście. Już jako młody wolontariusz Akcji Znak Pokuty/ Służby dla Pokoju potraktował pamięć o przyczynach i skutkach panowania lat nazizmu jako osobiste wyzwanie i zadanie, czyniąc z niej podstawę swego politycznego i osobistego zaangażowania. Ocaleni z Auschwitz cenili jego analityczną siłę i troskę, jaką poświęcał im przez wiele lat, realizując je w polityce. Dla ocalonych z Holokaustu Thomas Oppermann stał się w ten sposób jedną z najważniejszych twarzy republiki niemieckiej, której mogli zaufać i na której mogli polegać w walce z antysemityzmem i populistyczną nienawiścią. Jesteśmy pogrążeni w smutku z powodu jego nagłej śmierci i wdzięczni za przyjaźń i wsparcie, jakie okazywał ocalonym z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.“