MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
26.09.2022

Oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego w sprawie wyników wyborów we Włoszech

 
 
Dla wszystkich ocalonych z Holokaustu i spadkobierców włoskiej Resistenza, jednego z najważniejszych ruchów oporu przeciwko faszyzmowi w Europie, wyniki wyborów we Włoszech są wydarzeniem szokującym i smutnym. Fakt, że obywatele Włoch wierzą w obietnice składane przez skrajnie prawicowych populistów i zapraszają do stołu Republiki samozwańczych spadkobierców Mussoliniego, jest również niepokojącym sygnałem, że idea europejska znalazła się pod coraz większą presją. Zdjęcie: 123rf

Dla wszystkich ocalonych z Holokaustu i spadkobierców włoskiej Resistenza, jednego z najważniejszych ruchów oporu przeciwko faszyzmowi w Europie, wyniki wyborów we Włoszech są wydarzeniem szokującym i smutnym. Fakt, że obywatele Włoch wierzą w obietnice składane przez skrajnie prawicowych populistów i zapraszają do stołu Republiki samozwańczych spadkobierców Mussoliniego, jest również niepokojącym sygnałem, że idea europejska znalazła się pod coraz większą presją. Zdjęcie: 123rf

 

 

 

Komentując wyniki wyborów we Włoszech i prawdopodobne zwycięstwo partii Fratelli d`Italia oraz innych partii prawicowych, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił podczas wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz:

„Dla wszystkich ocalonych z Holokaustu i spadkobierców włoskiej Resistenza, jednego z najważniejszych ruchów oporu przeciwko faszyzmowi w Europie, ten wynik wyborów jest wydarzeniem szokującym i smutnym. Fakt, że obywatele i obywatelki Włoch wierzą w obietnice skrajnie prawicowych populistów i zapraszają samozwańczych spadkobierców Mussoliniego do stołu Republiki, jest również niepokojącym sygnałem, że idea europejska znajduje się pod coraz większą presją. Nacjonalistyczne i populistyczne rządy w Europie dopingują się nawzajem, dając coraz bardziej bezczelny odpór europejskim wartościom różnorodności, otwartości i tolerancji.

Właśnie w tym gorzkim dniu przypominamy o naszych włoskich przyjaciołach Natalii Ginzburg, Primo Levim i Lilianie Segre, którzy po nocy faszyzmu i antysemickich mordów uczynili tak wiele, aby zbudować Europę jako przeciwwagę dla okropieństw przeszłości i walczyć o atmosferę wolności, tolerancji i godności ludzkiej. Właśnie w obliczu tego zwycięstwa wyborczego nowej wagi nabierają doświadczenia i ostrzeżenia ocalonych z niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, aby nie oddawać Europy siłom skrajnej prawicy, lecz trzymać się mocno wizji europejskiego ruchu oporu – Europy wolności, różnorodności i tolerancji.”