MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
02.03.2020

Postawa papieża Piusa XII wobec Holokaustu: już dawno należało otworzyć archiwa watykańskie

 
 
MKO logo

 

 

 

Ocaleni z Auschwitz na całym świecie uważają, iż godne pochwały jest otwarcie archiwów watykańskich, które umożliwi wyciągnięcie wniosków zarówno odnośnie postawy papieża Piusa XII wobec Holokaustu, jak i udziału kościoła katolickiego w przerzucaniu nazistowskich zbrodniarzy z Niemiec do Ameryki Południowej przez tzw. „linię szczurów“.

W związku z tym Christoph Heubner, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

"Już dawno należało otworzyć archiwa watykańskie. A ocaleni z Holokaustu przez wiele lat się tego domagali. Dobrze, że Watykan umożliwia teraz niezależnym badaczom wgląd w świat działalności i uwikłania papieża oraz innych przedstawicieli kościoła katolickiego.

Najwyższa pora, by kościół katolicki w czasach nowych antysemickich spisków światowych wykazał się przed światem i przed ocalonymi z Holokaustu szczerością w tej tak ważnej kwestii historycznej, szczególnie dlatego, że ten rozdział historii służyć może również współczesnemu światu jako materiał nauczania, jak należy właściwie postępować. Ocaleni z Holokaustu szczególnie dziękują International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA), która w tej sprawie przez wiele lat angażowała się na rzecz otwarcia archiwów.“