MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
12.07.2023

Rozpoczęto budowę budynku, który będzie mieścił wystawę prac Gerharda Richtera 'Birkenau': wspaniały projekt artystyczny zlokalizowany w pobliżu obozu Auschwitz, będący przestrogą przeciwko zapomnieniu.

 
 
W Oświęcimiu rozpoczęto budowę wyjątkowego zespołu artystycznego, podejmującego temat Holokaustu i zaprojektowanego przez artystę GERHARDA RICHTERA. Zdjęcie: Gerhard Richter / IAK Berlin

W Oświęcimiu rozpoczęto budowę wyjątkowego zespołu artystycznego, podejmującego temat Holokaustu i zaprojektowanego przez artystę GERHARDA RICHTERA. Zdjęcie: Gerhard Richter / IAK Berlin

 

 

 

W Oświęcimiu rozpoczęła się budowa budynku, który będzie mieścił wystawę prac Gerharda Richtera. Budynek, zaprojektowany przez samego artystę, powstaje na terenie i we współpracy z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

W budynku wystawy „Gerhard Richter: Birkenau” zaprezentowana zostanie edycja cyklu „Birkenau” Gerharda Richtera, którą Fundacja Sztuki Gerharda Richtera przekazała Międzynarodowemu Komitetowi Oświęcimskiemu. Jednym z elementów zespołu dzieł artysty prezentowanych na wystawie będzie również czteroczęściowe szare lustro, które od 2014 r. pokazywane jest wraz ze zdjęciami Birkenau w różnych miejscach na świecie, a także reprodukcje czterech fotografii, potajemnie wykonanych w Birkenau w 1944 r. przez więźniów Sonderkommando, które skłoniły Gerharda Richtera do ponownego podjęcia tego tematu. Te cztery fotografie uważane są za jedyne fotograficzne dokumenty Holokaustu, na których zarejestrowano mordowanie i palenie ludności żydowskiej w Auschwitz-Birkenau.

Budynek wystawowy znajduje się w odległości około czterech kilometrów od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Birkenau, gdzie wykonano fotografie. Budowa obiektu, którego finansowanie umożliwiła darowizna firmy Volkswagen AG, ma zostać w dużej mierze ukończona w tym roku. Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 2024 roku. 

Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie: „Obrazy Birkenau, a także sam budynek wystawy są artystycznym i architektonicznym świadectwem powracającego zainteresowania artysty Gerharda Richtera tym niepokojącym tematem. Fakt, że ten wyjątkowy dla twórczości Gerharda Richtera zespół obrazów znalazł swoje miejsce niedaleko od miejsca swej prehistorii, zaledwie kilka kilometrów od krematoriów i pól popiołów Birkenau, jest dla ocalonych z Auschwitz-Birkenau trwałym i mocnym sygnałem sprzeciwu wobec zapomnienia oraz znakiem współczucia i solidarności, jakie artysta okazuje im i ich zamordowanym rodzinom. W czasach populistycznej nienawiści i rosnącego antysemityzmu służy im również jako dowód, że artystyczne, edukacyjne i polityczne zajmowanie się Auschwitz i jego przyczynami nie kończy się i nigdy się nie skończy.”

Sam Gerhard Richter podkreślił: „Oświęcim jest właściwym miejscem, w którym prace te, ten zespół, powinny być pokazywane we osobnym budynku. Jest wiele innych miejsc, w których dokonywano takich samych okrucieństw, ale Auschwitz jako nazwa stało się symbolem dla nich wszystkich i musi o nich przypominać. A dla mnie to wszystko jest również wyróżnieniem, pocieszeniem, a także daje mi poczucie wykonanego zadania.”