MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
21.02.2023

Steven Spielberg nagrodzony Honorowym Złotym Niedźwiedziem na Berlinale

 
 
21.2.2023: Berlinale uhonorowało Stevena Spielberga za całokształt twórczości Honorowym Złotym Niedźwiedziem. Zdjęcie: SCHROEWIG, kolaż KGS/MKO Berlin

21.2.2023: Berlinale uhonorowało Stevena Spielberga za całokształt twórczości Honorowym Złotym Niedźwiedziem. Zdjęcie: SCHROEWIG, kolaż KGS/MKO Berlin

 

 

 

Komentując dzisiejsze nagrodzenie Stevena Spielberga Honorowym Złotym Niedźwiedziem na Berlinale, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Ocaleni z Zagłady na całym świecie są poruszeni dzisiejszą nagrodą dla Stevena Spielberga, którą właśnie odbiera w Berlinie za całokształt twórczości. Ich zdaniem do dzieła jego życia należy również fakt, że Steven Spielberg w swym artystycznym zaangażowaniu wielokrotnie zwracał uwagę na cierpienie i na przemoc, która jeszcze dzisiaj wywołuje antysemityzm. Dzięki swej pracy Spielberg stał się jednym z najważniejszych ambasadorów pamięci, zachowując głosy ocalonych z Szoah i ich zamordowanych krewnych, jednocześnie unosząc je w przyszłość.”