MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
21.12.2020

Stosowny wyrok: ocaleni z Auschwitz o wyroku dla zamachowca z Halle

 
 
MKO logo

 

 

 

Komentując werdykt Wyższego Sądu Krajowego w Naumburgu dla zamachowca z Halle, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Dla ocalonych z Holokaustu jest to stosowny werdykt, który realistycznie ocenił trwałe śmiertelne zagrożenie, jakie stanowi dla świata oskarżony. A co najważniejsze, jest to wyrok, który przypomni ludziom daleko poza granicami Niemiec, w jak wybuchowy sposób w tym usieciowionym świecie nienawiść antysemityzmu może przekształcić się w morderstwo. Szczególnie ocaleni z Holokaustu i ich rodziny są – również i po tym wyroku – świadomi tego, że trucizna antysemityzmu nadal zagraża nam wszystkim.“