MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
15.06.2022

Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przedstawienia „Żydowskiej maciory z Wittenbergi”.

 
 
Antysemicka płaskorzeźba, tzw. Judensau, czyli „Żydowska maciora” na fasadzie luterańskiego kościoła miejskiego w Wittenberdze, gdzie niegdyś kazania wygłaszał Marcin Luter. Tablica umieszczona na ścianie kościoła brzmi: „Pomnik pamięci na fasadzie kościoła miejskiego w Wittenberdze: Na południowo-wschodnim narożniku kościoła miejskiego od ok. 1290 r. znajduje się płaskorzeźba szydząca z religii żydowskiej. Tego typu uwłaczające rzeźby, ukazujące Żydów w powiązaniu ze świniami – zwierzętami uznawanymi w judaizmie za nieczyste – były szczególnie rozpowszechnione w średniowieczu. „zdjęcie: IMAGO / Winfried Rothermel

Antysemicka płaskorzeźba, tzw. Judensau, czyli „Żydowska maciora” na fasadzie luterańskiego kościoła miejskiego w Wittenberdze, gdzie niegdyś kazania wygłaszał Marcin Luter. Tablica umieszczona na ścianie kościoła brzmi: „Pomnik pamięci na fasadzie kościoła miejskiego w Wittenberdze: Na południowo-wschodnim narożniku kościoła miejskiego od ok. 1290 r. znajduje się płaskorzeźba szydząca z religii żydowskiej. Tego typu uwłaczające rzeźby, ukazujące Żydów w powiązaniu ze świniami – zwierzętami uznawanymi w judaizmie za nieczyste – były szczególnie rozpowszechnione w średniowieczu. „zdjęcie: IMAGO / Winfried Rothermel

 

 

 

Komentując dzisiejsze orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie antyżydowskiej płaskorzeźby „Żydowska maciora” na fasadzie kościoła miejskiego w Wittenberdze, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz:

„Dzisiejsze orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości przyniosło rozczarowanie nie tylko ocalonym z Holokaustu. Ten wielowiekowy znak hańby w jednym z najważniejszych miejsc protestantyzmu, którego przesłanie doprowadziło także do Auschwitz, do dziś obciąża relacje między Żydami i chrześcijanami.

To Żydów boli i oburza. Nic nie zmienią w tym względzie nawet słowa przestrogi i tablice, umieszczone dziś w pobliżu antyżydowskiej płaskorzeźby i zmieniające jej znaczenie, stawiające ją w roli pomnika-przestrogi. Gdyby płaskorzeźbę zdjęto ze ściany kościoła i wystawiono oraz objaśniono w kontekście muzealnym, a na kościele miejskim w Wittenberdze pozostawiono puste miejsce, to nadal byłoby to znakiem wielkiego rozsądku i dystansującej siły symbolicznej.”