MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
03.01.2024

Zmarł ocalony z Zagłady Franz Michalski

 
 
Petra i Franz Michalski podczas czytania książki jego autorstwa. Ocalony z Zagłady Franz Michalski zmarł w wieku 89 lat. Zdjęcie: Jüdische Allgemeine, Maria Ugoljew

Petra i Franz Michalski podczas czytania książki jego autorstwa. Ocalony z Zagłady Franz Michalski zmarł w wieku 89 lat. Zdjęcie: Jüdische Allgemeine, Maria Ugoljew

 

 

 

Kilka dni temu zmarł w Berlinie Franz Michalski. Wraz ze swoją żoną Petrą przez wiele lat należał do tych niestrudzonych berlińskich świadków historii, którzy opowiadali zwłaszcza młodzieży o swych wspomnieniach i doświadczeniach z czasów prześladowań nazistowskich, a także o antysemickiej nienawiści, z którą zarówno oni sami jak i ich rodzina wielokrotnie się spotykali.

W związku ze śmiercią ocalonego z Zagłady Franza Michalskiego Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Franz Michalski był wspaniałym świadkiem historii, zjednującym sobie ludzi ogromną życzliwością, wzruszającym ich swym niezwykłym człowieczeństwem, którym zarówno on jak i jego żona Petra emanowali podczas wielu rozmów o doświadczeniach z lat nazistowskich prześladowań. Dla nich obojga zawsze ważne było nie tylko mówienie o antysemickiej nienawiści prześladowców, ale także informowanie o gotowości do pomocy i odwadze tych Niemców, którzy pomogli rodzinie Michalskich w tych mrocznych latach. W obliczu antysemickiej nienawiści, która teraz zniekształca wyraz twarzy zbyt wielu osób, szczególnie trudno jest pożegnać się z tym niezwykle życzliwym człowiekiem.”