MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
28.08.2017

Zebranie generalne Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego /Auschwitz w Oświęcimiu

 
 
MKI logo

 

 

 

W dniach 28–31 sierpnia 2017 roku na spotkaniu generalnym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ponownie spotkają się bardzo już wiekowi ostatni ocaleni, byli więźniowie Auschwitz, którzy z licznych krajów dojadą do Oświęcimia w towarzystwie swych dzieci i wnuków.

W zebraniu generalnym wezmą również udział założyciele wielu fundacji i inicjatyw, które powstały w różnych krajach na bazie kilkudziesięcioletnich działań inicjatyw pedagogicznych i politycznych oraz działalności samych ocalałych. Wszystkich jednoczy doświadczenie, że ocaleni, ze swymi przerażającymi wspomnieniami upokorzenia, nienawiści, wykluczenia, obojętności i przemocy aż po masowe mordy, nie zastygli w milczeniu i rozgoryczeniu, lecz przez całe swoje życie starali się w rozmowach z młodymi ludźmi składać relacje na temat zamordowanych krewnych, własnych doświadczeń, przekazywać bolesne wspomnienia, a równocześnie motywować młodych słuchaczy do podjęcia starań na rzecz wartości tolerancji i demokracji.