MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 

Prezydium Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego

Prezydium MKO składa się z prezydenta i obecnie ośmiu wiceprezydentów. Biuro w Berlinie prowadzone jest przez zarządzającego wiceprezydenta.