MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
03.08.2020

Brutalny atak w Erfurcie, 12 oskarżonych zostało zwolnionych: Międzynarodowy Komitet Oświęcimski domaga się zakazu ruchu „Der dritte Weg" ( „Trzecia Droga").

 
 
MKO logo

 

 

 

Odnośnie aktualnej sytuacji skrajnego ruchu prawicowego „Der dritte Weg" w Erfurcie i skandalicznym uwolnieniu dwunastu przynależących do ruchu „Trzeciej drogi podejrzanych po brutalnym ataku na trzech mężczyzn z Gwinei, dokonanym przed nieruchomością należącą do tej nazistowskiej grupy, Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił podczas pobytu w Miejscu Pamięci Auschwitz:

„Ocaleni z Holocaustu z rosnącym zaniepokojeniem śledzą brutalność i ataki nienawiści ze strony prawicowych grup ekstremistycznych w Niemczech, jak również sposób reagowania na nie organów państwowych. Fakt, że na wskroś nazistowski i brutalny ruch „Trzecia Droga" po raz kolejny otrzymuje w Erfurcie szansę na destabilizację demokracji, dyskredytowanie państwa i przedstawianie go jako niezdolnego do działania, jest dla ocalonych z Holokaustu całkowicie nie do przyjęcia.

Fakt, że po brutalnym ataku na trzech mężczyzn pochodzących z Gwinei, z których jeden został prawie pobity na śmierć, dwunastu oskarżonych może po przesłuchaniu po prostu sobie wyjść jako wolni ludzie, jest dla ocalonych z Holokaustu skandalem i rzeczą całkowicie nie do przyjęcia. Dla ocalonych z Holokaustu jest to, po doświadczeniach niemieckiej historii, jak najgorszym świadectwem dla rzekomo obronnego państwa, które jeszcze nie wyciągnęło wniosków z morderstwa dokonanego na Walterze Lübcke i zamachów w Halle i Hanau.

Osoby odpowiedzialne w Turyngii muszą pilnie wszcząć postępowanie w sprawie zakazu "Trzeciej drogi". Również sposób obchodzenia się nieruchomościami wykorzystywanymi  przez nazistów musi zostać poddany równie pilnej kontroli pod względem prawnym, jak i kwestia tego, czy nie jest to może zadanie dla Prokuratury Federalnej, która powinna zareagować na to konkretne zagrożenie dla naszego państwa i żyjących w nim ludzi.

Ocaleni z Holokaustu pełni nadziei liczą na zdolną do obrony demokrację, która w walce z nienawiścią prawicowych ekstremistów ma charakter sygnału dla Europy.”