MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
19.12.2022

Literatura o Holokauście ma być lekturą obowiązkową na lekcjach niemieckiego

 
 
Przybycie Żydów węgierskich do obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W okresie od 2 maja do 9 lipca 1944 r. węgierscy żandarmi kierowani przez niemieckich esesmanów, deportowali z Węgier ponad 430 000 węgierskich Żydów, większość z nich do Auschwitz. Zdjęcie: IMAGO/ Reinhard Schutz

Przybycie Żydów węgierskich do obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W okresie od 2 maja do 9 lipca 1944 r. węgierscy żandarmi kierowani przez niemieckich esesmanów, deportowali z Węgier ponad 430 000 węgierskich Żydów, większość z nich do Auschwitz. Zdjęcie: IMAGO/ Reinhard Schutz

 

 

 

Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, skomentował apel Związku Nauczycieli Języka Niemieckiego do ministrów edukacji:

„Międzynarodowy Komitet Oświęcimski z zadowoleniem przyjmuje i popiera apel Związku Nauczycieli Języka Niemieckiego. W obliczu narastającego antysemityzmu i rozrostu sieci skrajnie prawicowych, nowego znaczenia nabierają doświadczenia i ostrzeżenia ocalonych z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Wykorzystanie szkoły dla nowoczesnej kultury pamięci otwiera szansę, by nie pozostawiać Europy siłom skrajnie prawicowym, lecz trzymać się wizji Europy wolności, różnorodności i tolerancji.”

Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego w Niemieckim Stowarzyszeniu Germanistów w opublikowanej właśnie „Deklaracji z Paderborn” pisze:

„Wskazane są pilność i pośpiech, ponieważ niezliczone, przerażające wydarzenia i zajścia dokumentują z groźną wyrazistością niebezpieczeństwa wypierania i zapominania – i to nie tylko od przełomu tysiącleci. Głęboki niepokój muszą w tym kontekście budzić również ostatnie badania dotyczące wiedzy o Holokauście wśród młodych ludzi.

Dlatego w przyszłości zajmowanie się Holokaustem musi zostać poszerzone i otrzymać inną postawę, poprzez powiązanie procesów uczenia się historii i edukacji obywatelskiej z formami edukacji estetycznej. Połączenie pamięci i narracji, pamięci wielokierunkowej i konfrontacji z literackimi wzorcami inscenizacyjnymi stwarza duże możliwości dla procesów uczenia się języka i literatury, które sprzyjają jednocześnie rozwojowi osobowości i rozwojowi ogólnemu.

Ponadto „koniec świadków historii”, czyli umieranie ocalonych z Holokaustu, powoduje konieczność zakotwiczenia w programie szkolnym poznawiania fikcyjnych i faktycznych świadectw oraz nowych medialnych form pamięci, zwłaszcza w podstawie programowej języka niemieckiego. Społeczna przestrzeń szkoły jest przecież jedyną, przez którą przechodzą wszyscy, a jej wkład we współczesną kulturę pamięci jest nie do przecenienia.”

download „Paderborner Erklärung” („Deklaracja z Paderborn”)