MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
29.01.2021

Nazywajcie ulice i place imieniem Waltera Lübcke!

 
 
Nazwijcie ulice i place imieniem Waltera Lübcke! Zdjęcie: ©Eva Oertwig/SCHROEWIG

Nazwijcie ulice i place imieniem Waltera Lübcke! Zdjęcie: ©Eva Oertwig/SCHROEWIG

 

 

 

Już w pierwszą rocznicę zamordowania Waltera Lübcke, w czerwcu 2020 r., Międzynarodowy Komitet Oświęcimski symbolicznie nazwał jego imieniem ulicę w Berlinie w dzielnicy Tiergarten, upamiętniając w ten sposób tego ważnego niemieckiego patriotę i Europejczyka.

Po ogłoszeniu wyroku w procesie dotyczącym jego zabójstwa Międzynarodowy Komitet Oświęcimski ponawia prośbę o nadawanie ulicom, placom lub pomieszczeniom w budynkach użyteczności publicznej imienia Waltera Lübcke, aby wzmocnić pamięć o nim w konfrontacji z siłami skrajnej prawicy i nazizmu w naszym społeczeństwie.

W związku z tym Christoph Heubner, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Zakończenie procesu nie może być końcem konfrontacji z tymi, którzy przygotowywali zabójstwo Waltera Lübcke i mu kibicowali. Po procesie sądowym wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby wyraźniej przekazywać opinii publicznej wartości, za którymi opowiadał się Walter Lübcke, i wysyłać do niej odpowiednie sygnały. Dlatego też wzywamy miasta i gminy w Niemczech, aby niezależnie od wszelkich utartych wymogów zademonstrowały teraz siłę i wartości demokratyczne poprzez prezentację jego nazwiska w przestrzeni publicznej. Ponadto wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do uczczenia pamięci Waltera Lübcke również w Brukseli poprzez nadanie jednej z sal w budynkach UE jego imienia, pokazując w ten sposób, że w Europie wszyscy demokraci są zjednoczeni w obronie przed nienawiścią, antysemityzmem i przemocą.“

IAK YouTube Video: Upamiętnienie zabójstwa Waltera Lübcke