MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
17.12.2020

Porównanie do gestapo w Parlamencie Europejskim

 
 
MKO logo

 

 

 

Komentując decyzję grupy parlamentarnej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim o utrzymaniu węgierskiego europosła Fideszu Tamasa Deutscha w grupie, po tym, jak porównał wypowiedź Martina Webera z działaniami gestapo, Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Coraz częściej przedstawiciele partii Fidesz wykorzystują niedopuszczalne porównania z nazistami, by szkalować demokrację i jej przedstawicieli w Europie. Dla ocalonych z Holokaustu to bezwstydne nadużywanie ich doświadczeń staje się coraz trudniejsze do zniesienia. Fakt, że obecnie w grupie EPL nie zebrała się większość, która mogłaby wykluczyć z grupy węgierskiego posła Fideszu Tamasa Deutscha po jego absurdalnym ataku na lidera frakcji Martina Webera, porównującym jego wypowiedzi z działaniami gestapo, jest oburzającym sygnałem i krokiem wstecz, zwłaszcza po tym, jak Parlament nalegał na zasadę praworządności. Pan Orban i jego wierni towarzysze po raz kolejny śmiać się będą w Budapeszcie z łatwowiernych i niezdecydowanych posłów z Brukseli."