MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
16.09.2020

To właśnie policja powinna być najbardziej zainteresowana rozstaniem się z prawicowymi ekstremistami

 
 
MKO logo

 

 

 

W związku z odkryciem skrajnie prawicowych grup w policji Nadrenii Północnej-Westfalii Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w Berlinie:

„Ocaleni z Holokaustu są wstrząśnięci doniesieniami o odkryciu skrajnie prawicowych siatek w policji landowej Nadrenii Północnej-Westfalii. Okazuje się, że po Hesji również i policjanci w tym landzie poczuli się dobrze w nazistowskim świecie nienawiści. A w świecie tym, pełnym pogardy dla ludzkości i pełnym cynizmu, nie może również zabraknąć komór gazowych, do których tym razem zamierza się wepchnąć uchodźców. Wszystko to jest dla ocalonych z Holokaustu odrażające i niepokojące.

Najwyraźniej policjantki i policjanci, którzy wiedzieli o działaniach swych koleżanek i kolegów, zbyt długo wahali się, czy poinformować o tym przełożonych – albo z powodu błędnie rozumianej lojalności, albo też obojętności.

Z zadowoleniem należy w związku z tym przyjąć, że minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii jasno pokazał teraz swój punkt widzenia i zamierza zbadać oraz rozwiązać skrajnie prawicowe środowiska w policji swego kraju związkowego. Należy mieć nadzieję, iż przejmie rolę wiodącą, doprowadzając do tego, by rząd federalny i landy wreszcie przeprowadziły bardziej szczegółowe dochodzenia w sprawie tego, ilu policjantów w Niemczech zboczyło w stronę skrajnej prawicy, od dawna już stanowiąc zagrożenie dla demokracji. Każdy obywatel życzyłby sobie, by móc polegać na policji: to ona sama powinna być najbardziej zainteresowania rozstaniem się z takimi funkcjonariuszami.“