MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
27.09.2021

Wyniki wyborów AfD w Saksonii i Turyngii - dramatyczny sygnał ostrzegawczy dla partii demokratycznych i całego społeczeństwa

 
 
Wyniki wyborów AfD w Saksonii i Turyngii: dramatyczny sygnał ostrzegawczy dla partii demokratycznych i całego społeczeństwa. Zdjęcie: ARD, Wikipedia, herb Turyngii, kolaż: MKO Berlin, CC0 1.0

Wyniki wyborów AfD w Saksonii i Turyngii: dramatyczny sygnał ostrzegawczy dla partii demokratycznych i całego społeczeństwa. Zdjęcie: ARD, Wikipedia, herb Turyngii, kolaż: MKO Berlin, CC0 1.0

 

 

 

Ocaleni z Holokaustu ze szczególnym zainteresowaniem śledzili wybory do Bundestagu. Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił w związku z tym w Berlinie:

„Fakt, że AfD poniosła straty w wyborach do Bundestagu, to dla ocalonych z Holokaustu dobra wiadomość, która będzie oddziałowywać także na Europę. Partie demokratyczne będą musiały jednak dokonać analizy, w jakim stopniu straty te są wynikiem bezmyślnej retoryki nienawiści AfD, jej sporów wewnętrznych czy też z permanentnej pogardy dla demokracji.

Dramatyczne są natomiast wyniki AfD w Saksonii i Turyngii, gdyż staje się jasne, że partie demokratyczne w minionej kampanii wyborczej w zbyt oczywisty sposób dopuściły AfD jako „normalnego” demokratycznego konkurenta, wielokrotnie nie wytykając przedstawicielom tej partii w debatach wyborczych ich retoryki nienawiści, pogardy dla demokracji i poważnego uwikłania w eskalację przemocy ruchu koronasceptyków „Querdenker”.

Również i z tego powodu wyniki AfD w Saksonii i Turyngii są dramatycznym sygnałem ostrzegawczym nie tylko dla partii demokratycznych, ale także dla całego społeczeństwa, by przeciwstawić się temu rozwojowi sytuacji poprzez silne i zdolne do obrony zaangażowanie na rzecz demokracji.”